Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές

ΜΟΛΥΒΟΠΥΡΓΟΣ

 

Προϊστορικός οικισμός κοντά στην αρχαία Μηκυ-βέρνη, επίνειο της Ολύνθου με λείψανα κυρίως της πρώιμης και μέσης εποχής του Χαλκού (3 η χιλιετία - α' μισό 2 ης χιλιετίας π.Χ.). Τα ευρήματα εκτίθενται στο Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

 

 

 

© Golden Greece