Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Βρυόκαστρο
ΒΡΥΟΚΑΣΤΡΟ

Η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού στη βορειοανατολική ακτή. Ιδρύθηκε περίπου τον 10ο αιώνα π.Χ. και εγκαταλείφθηκε τον 6ο – 7ο αιώνα μ.Χ. Σώζονται λείψανα από τείχη με πύργους, υδραγωγείο και δύο ναούς της ελληνικής περιόδου.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
Βρυόκαστρο
© Golden Greece