Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές

ΥΔΡΙΑΔΑ


Η ΥΔΡΙΑΔΑ είναι η πρώτη πλωτή ανεμογεννήτρια στον κόσμο, που μάλιστα συνδυάζει σε ένα πλωτό μέσο, μια μονάδα αφαλάτωσης (που παρέχει άμεσα την ενέργεια που χρειάζεται για να μετατραπεί το θαλασσινό νερό σε πόσιμο υψηλής ποιότητας), δίνοντας με αυτό τον τρόπο λύση στη λειψυδρία, πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν έντονα τα ελληνικά νησιά κατά τους θερινούς μήνες. Σημαντική είναι και η οικολογική διάσταση του εγχειρήματος, καθώς, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο άνεμος για να παραχθεί η απαιτούμενη ενέργεια και το νερό που αφαλατώνεται προέρχεται από το πέλαγος χωρίς να επιβαρύνονται οι υδροφόροι ορίζοντες. Τέλος, η αφαλάτωση γίνεται χωρίς καμία χημική επεξεργασία. Η μόλυνση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης είναι μηδενική. Η μονάδα αυτή βραβεύτηκε από την Ε.Ε για τις δυνατότητες που προσφέρει στην κοινωνία και στους πολίτες, στο πλαίσιο της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης των περιφερειών.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

 

 

© Golden Greece