Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Ταξιάρχης Μιχαήλ  Καλύμνου
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Στη βόρεια πλευρά του οικισμού Βαθύ, στη θέση Έμπολα στο ελληνιστικό οχυρό (τέλη 4ου π.χ- αρχές 3ου π.χ.), βρίσκεται η παλαιοχριστιανική βασιλική του Ταξιάρχη Μιχαήλ. Στο χώρο υπάρχουν αρχιτεκτονικά μέλη αρχαιότερων περιόδων, κυρίως ελληνιστικής εποχής, τα οποία χρησίμευσαν στη κατασκευή της τρίκλιτης βασιλικής που χρονολογείται στο 1ο τέταρτο του 6ου μ.χ. αιώνα. Τα δάπεδα φέρουν ψηφιδωτή διακόσμηση με γεωμετρικά κυρίως θέματα. Στο νότιο κλίτος της βασιλικής είναι χτισμένος και ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός του Ταξιάρχη Μιχαήλ που καλύπτεται σε μεγάλο μέρος από τοιχογραφίες των 13ου-14ου αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Ταξιάρχης Μιχαήλ  Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ  Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ  Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
Ταξιάρχης Μιχαήλ Καλύμνου
© Golden Greece