Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Σπήλαιο Καταφύκι
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ

Κοντά στο χωριό Δρυοπίδα βρίσκεται το σπήλαιο Καταφύκι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναξιοποίητα (δεν είναι ακόμα πλήρως προσβάσιμο για το κοινό αλλά εκτελούνται εργασίες) σπήλαια της Ελλάδας, με πολύ πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο.
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το σπήλαιο αποτέλεσε καταφύγιο των κατοίκων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
Σπήλαιο Καταφύκι
© Golden Greece