Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Σπήλαια Φερεκύδη
ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ

Στην Αληθινή (1 χλμ. Από την άνω Σύρο) και βορειότερα στο Πλατύ Βουνί (5 χλμ.) υπάρχουν τα σπήλαια όπου κατά την παράδοση έμεινε ο φιλόσοφος του 6ου αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Σπήλαια Φερεκύδη
Σπήλαια Φερεκύδη
Σπήλαια Φερεκύδη
Σπήλαια Φερεκύδη
Σπήλαια Φερεκύδη
Σπήλαια Φερεκύδη
Σπήλαια Φερεκύδη
Σπήλαια Φερεκύδη
 
Σπήλαια Φερεκύδη
Σπήλαια Φερεκύδη
© Golden Greece