Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Πηγές Διονύσου Ανδρος
4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οι πηγές βρίσκονται στη δυτική πλευρά του χωριού Μαίνητες.

Είναι οι πηγές που πιστεύεται από πολλούς ότι αντιστοιχούν στις αρχαίες πηγές του ναού του Διονύσου.

Σύμφωνα με μία εκδοχή από τις πηγές αυτές τις μέρες της γιορτής του Διονύσου έρεε κρασί.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Πηγές Διονύσου Ανδρος
Πηγές Διονύσου Ανδρος
Πηγές Διονύσου Ανδρος
Πηγές Διονύσου Ανδρος
Πηγές Διονύσου Ανδρος
Πηγές Διονύσου Ανδρος
Πηγές Διονύσου Ανδρος
Πηγές Διονύσου Ανδρος
Πηγές Διονύσου Ανδρος
Πηγές Διονύσου Ανδρος
© Golden Greece