Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
ΠΑΤΗΤΗΡΙ

Το Πατητήρι, λιμάνι του νησιού, αποτελεί το εμπορικό και διοικητικό του κέντρο.
Την ονομασία του την πήρε από τα πατητήρια που υπάρχουν για την παραγωγή του ονομαστού κρασιού.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
Γραφικό Χωριό Πατητήρι
© Golden Greece