Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ

Πρόκειται για μονόχωρο τρουλλαίο ναό με ιδιότυπα αρχιτεκτονικά στοιχεία, που περιβάλλεται από λιγοστά κελλιά και μικρή δεξαμενή. Η θέση και το θέαμα προκαλεί απερίγραπτο δέος στον επισκέπτη.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
Παναγία Καλαμιώτισσα Ανάφη
© Golden Greece