Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές

ΚΥΘΝΟΣ

Αποικίσθηκε από τους Δρύοπες της Εύβοιας και έφερε και το όνομα Δρυοπίς. Η αρχαία πόλη Κύθνος (Βριόκαοτρο, Ριγόκαοτρο), στη δυτική παραλία του νησιού, ήταν εκτεταμένος και οχυρωμένος οικισμός με συνεχή κατοίκηση από την προϊστορική εποχή. Στη θέση Τζούλης, στα ανατολικά του όρμου του ¶η-Γιάννη, εντοπίσθηκε πρωτοκυκλαδική κεραμεική (3η χιλιετία π.Χ.). Εγκαταστάσεις της ίδιας περιόδου υπάρχουν στις θέσεις Ζωγάκη, Λεύκες, Κακόβολο. Στο Βριόκαοτρο είναι ορατά τμήμα του τείχους της πόλεως (β' μισό 4ου αι. π.Χ. και ελληνιστικοί χρόνοι), η οχύρωση της ακρόπολης, θεμέλια ναών, ένας από αυτούς αφιερωμένος στην Αφροδίτη, και σπιτιών, αγωγοί κυρίως των ρωμαϊκών χρόνων. Τειχισμένο και το αρχαίο λιμάνι στο Μανδράκι. Πύργοι - φυλάκεια έχουν εντοπισθεί σε διάφορα σημεία του νησιού, όπως στο ύψωμα δυτικά του Φάρου, στη χερσόνησο του ¶η-Γιάννη, στον κόλπο του Αγίου Στεφάνου, στο Σιμούσι. Οχυρωμένη αρχαϊκή ακρόπολη στη θέση Κάστελλος. Διάσπαρτες αρχαίες αγροτικές εγκαταστάσεις σε πολλές θέσεις του νησιού, στην Κοίμηση της Θεοτόκου, στον ¶γιο Αντώνιο, στον ¶γιο Τρύφωνα. Στις εκκλησίες, εντοιχισμένα παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

 

 

© Golden Greece