Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
(Τηλ.: 22820 22264)

Ιδρύθηκε το έτος 1972 και τα σημαντικότερα από τα εκθέματά του είναι παλαιά ναυλοσύμφωνα, ασφαλιστήρια συμβόλαια, διάφορα ναυτικά ημερολόγια, όπου περιγράφεται η ζωή των Ανδριωτών στα καράβια πριν από τον Αγώνα του 1821, λιθογραφίες ανδριώτικων πλοίων και των μετέπειτα πρώτων ατμοκίνητων φορτηγών πλοίων της Ελλάδος κλπ. Επίσης εκτίθενται μακέτες πλοίων, από τις παλιές σκούνες μέχρι τα σημερινά τεράστια δεξαμενόπλοια. Τα εκθέματα αυτά είναι πρωτότυπα και παρουσιάζουν ζωντανά όλη την ιστορία της Ανδριώτικης εμπορικής ναυτιλίας, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
Ναυτικό Μουσείο Ανδρου
© Golden Greece