Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

        Το Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο της Νισύρου είναι αρκετά πρωτότυπο και ενδιαφέρον. Παλιοί πέτρινοι φούρνοι, χερόμυλοι για το άλεσμα των δημητριακών, ο μηχανισμός ενός παλιού ανεμόμυλου αλλά και ζωγραφιές φιλοτεχνημένες από κάποιον λαϊκό τεχνίτη, αποτελούν τα εκθέματα του πρωτότυπου αυτού υπαίθριου μουσείου.

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού
www2.egeonet.gr

Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου
Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου
Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου
Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου
Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου
Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου
Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου
Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου
Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου
Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου
© Golden Greece