Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Η τραπεζαρία του ισόγειου χώρου της Μονής Ευαγγελιστρίας χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός και συνεδριακός χώρος του Διεθνούς Πολιτιστικού Κέντρου της Μονής. Για την κάλυψη των αναγκών διεξαγωγής σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων έχουν τοποθετηθεί καρέκλες και ξύλινα τραπέζια «μοναστηριακού τύπου». Στο Μουσείο ανήκει Συλλογή εποπτικού υλικού για τους Βαλκανικούς Πολέμους με ιδιαίτερο φωτογραφικό υλικό, επιστολές και εφημερίδες της περιόδου 1912-1913.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
Ιστορικό Μουσείο Σκιάθου
© Golden Greece