Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

        Το «Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας» στεγάζεται σε κτίριο που μιμείται οικοδομήματα αστικής φρουριακής αρχιτεκτονικής της Ηπείρου του 18ου αιώνα ενώ οι στέγες είναι καλυμμένες με μαυρόπλακα. Ο περιβάλλων χώρος του μουσείου κοσμείται με βραχόκηπους και καλντερίμια (που καλύπτουν λειτουργικούς και αισθητικούς σκοπούς).

        Εντυπωσιακό είναι το εσωτερικό του μουσείου με αναπαραστάσεις με κατασκευές και κέρινες μορφές διάφορων σημαντικών γεγονότων σταθμών της Ελληνικής Ιστορίας. Στο μουσείο υπάρχουν συνολικά 36 γλυπτικές συνθέσεις και περισσότερα από 150 κέρινα ομοιώματα. Οι συνθέσεις αντλούν θέματα από την αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, την Επανάσταση του 1821, το Μακεδονικό αγώνα, τον πόλεμο του 1940, κ.α. (χαρακτηριστικά θέματα των αιθουσών του μουσείου: "Φιλόσοφος", "Κούγκι", "Επανάσταση", "Πίνδος", "Κύπρος", "Κυρά της Ρω", "Μικρά Ασία" κλπ). Περισσότερα για το Μουσείο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του www.vrellis.org

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Ιωαννίνων
© Golden Greece