Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

        Το Μουσείο-Σκευοφυλάκιο, δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προβολή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Χάλκης μέσα από την Εκκλησιαστική Τέχνη. Στόχος του Μουσείου Εκκλησιαστικής Τέχνης- Σκευοφυλακίου είναι η συγκέντρωση των Εκκλησιαστικών Αρχαιοτήτων που κινδυνεύουν, η συντήρηση, η ασφαλής διαφύλαξη και ανάλογα η προβολή τους.

        Σήμερα, στο Μουσείο εκτίθενται 71 αντικείμενα εισαγόμενης και εγχώριας Εκκλησιαστικής Τέχνης του 18ου, 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Χάλκη
 
© Golden Greece