Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Κατάπολα Αμοργός
ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΑ

Τα Κατάπολα, με 380 κατοίκους, βρίσκονται στο κέντρο του νησιού. Είναι το κεντρικό λιμάνι της Αμοργού.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
Κατάπολα Αμοργός
© Golden Greece