Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Ηφαίστειο Νίσυρος
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

     Συγκαταλέγεται μαζί με τα Μέθανα, τη Μήλο και τη Σαντορίνη στα ενεργά ηφαίστεια της χώρας μας.

     Το ηφαίστειο της Νισύρου είναι το νεώτερο από όλα τα ηφαίστεια του αιγαιακού χώρου, καθώς τα παλαιότερα πετρώματα αναδύθηκαν στην επιφάνεια σχηματίζοντας την κορυφή του κεντρικού χερσαίου κώνου, χαρακτηριστικό του σημερινού αναγλύφου του νησιού, περίπου πριν από 160.000 χρόνια, μετά από μία αργή και μακροχρόνια υποθαλάσσια ηφαιστειακή δράση.

     Η τελευταία ηφαιστειακή δράση στη Νίσυρο εκδηλώθηκε πριν αρκετές χιλιάδες χρόνια και δεν έχει καταγραφεί στις ιστορικές πηγές. Παρ' όλα αυτά, η Νίσυρος χαρακτηρίζεται σαν ένα κοιμώμενο ενεργό ηφαίστειο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
Ηφαίστειο Νίσυρος
             
© Golden Greece