Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ

Διάφοροι μύθοι που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το εντυπωσιακό αυτό γεωφυσικό φαινόμενο. Στην πραγματικότητα είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, μοναδικό στην Ελλάδα, που προήλθε από τη διάβρωση του εδάφους σε διάστημα χιλιάδων χρόνων.

Τα «Μπουχάρια» είναι περίπου 20 πυραμοειδείς σχηματισμοί που έχουν ύψος από 2 έως 7 μέτρα και βρίσκονται κοντά στο χωριό Μικρόβαλτος.

Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
Γεωμορφές - Μπουχάρια Κοζάνη
© Golden Greece