Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
ΑΡΧΑΪΚΟ ΙΕΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΥΡΙΩΝ

Το ιερό των Υρίων, στη θέση Λειβάδι, θεωρείται το επίσημο ιερό του αστικού κέντρου του νησιού κατά την Αρχαϊκή περίοδο. Η λατρεία ανάγεται στα Μυκηναϊκά χρόνια (1300 π.Χ.) και η ασφαλής τεκμηρίωση της συνέχειάς της στην ιστορική περίοδο μετατρέπει το χώρο σε ένα διαχρονικό λατρευτικό κέντρο του Διονύσου στην Αρχαιότητα.

Η άσκηση της λατρείας σε ναϊκό οικοδόμημα, η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη υπαίθρια, παρακολουθείται σε τέσσερις φάσεις:

  • 800 π.Χ.: μονόχωρος ναός από ξυλοπλινθοδομή
  • 730 π.Χ.: επιμήκης τετράκλιτη αίθουσα
  • Πρώιμος 7ος αι. π.Χ.: τρίκλιτος ναός με ξύλινη πρόστυλη πρόσταση, που αποτελεί πρώιμο παράδειγμα μνημειακής ναϊκής πρόσοψης
  • 580-570 π.Χ.: κατασκευάζεται ο πρωιμότερος λίθινος πρόστυλος ιωνικός ναός στον ελλαδικό χώρο.


Παράλληλα, ο εντοπισμός τετράπλευρου στωικού οικοδομήματος, που περιέβαλλε το ναό, ταυτίζεται με τελετουργικό εστιατόριο και παρέχει σημαντικά στοιχεία για την ιστορία της τελετουργικής εστίασης των ιερών.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
Αρχαϊκό Ιερό Διονύσου Νάξος
© Golden Greece