Δράμα - Δωμάτια

Arabic  Chinese  Japanese  Russian   Swedish  Italian  Spanish  German  French  English  Greek
Πλοία στις Σέρρες πραγματικού χρόνου
Δρομολόγια ΟΣΕ
ΚΤΕΛ Σερρών
Αστυνομία Σερρών
Τουριστικές Πληροφορίες για τις Σέρρες
Εξυπηρέτηση Πολιτών στις Σέρρες
Ραδιοφωνικοί Σταθμοί Σερρών
Πληροφορίες για Ασφαλείς Διακοπές
Νομισματικές Σχέσεις
Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης
Δωμάτια και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια στις Σέρρες
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΕΠΑΥΛΙΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 23270 28180 
  ΕΡΩΔΙΟΣ
ΛΙΘΟΤΟΠΟ 23250 28070
23250 28080
23250 28098
 
  ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 23270 51363 
  ΒΙΓΛΑΤΟΡΑΣ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 23270 51231