- Τουρισμός

Arabic  Chinese  Japanese  Russian   Swedish  Italian  Spanish  German  French  English  Greek
Πλοία στη Χάλκη πραγματικού χρόνου
Αστυνομία Χάλκης
Τουριστικές Πληροφορίες για τη Χάλκη
Εξυπηρέτηση Πολιτών στη Χάλκη
Ραδιοφωνικοί Σταθμοί Χάλκης
Πληροφορίες για Ασφαλείς Διακοπές
Νομισματικές Σχέσεις
Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης
Πρακτορεία Ταξιδίων ή Γραφεία Ταξιδίων στη Χάλκη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  RHODES DIRECT HOLIDAYS ΠΕΥΚΟΣ, ΛΙΝΔΟΣ ΡΟΔΟΣ 22440 48268  
  VALERIA'S TRAVEL ΙΑΛΥΣΟΥ 81 ΡΟΔΟΣ 22410 90415